Saradnja sa portalom Ekonomski ONLINE

Centar za razvoj arhivskih tehnologija otpočeo je uspešnu saradnju sa popularnim portalom Ekonomski ONLINE. Koristimo priliku da Vam predstavimo i naš prvi autorski stručni tekst na pomenutom portalu pod nazivom: ARHIVIRANJE: Povratak u budućnost

Ekonomski ONLINE je poslovni portal koji svakodnevno objavljuje ekonomske vesti i korisne poslovne informacije, kao i stručni autorski sadržaj vezan za svakodnevno poslovanje i razvoj preduzetnika, malih i srednjih preduzeća, kao i ostalih članova poslovne zajednice.

Čitaoci portala imaju priliku da koriste jedinstveni dnevni servis poslovnih vesti i poslovnog znanja, kao i da aktivno učestvuju u razmeni poslovnog sadržaja i ideja kroz forum i pitanja-odgovore.

PRATITE CERAT
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • RSS Feed
HOSTING PARTNER

mainstream

TELCO PARTNER

Orion Telekom

Uključite se u rad centra!

Popunite pristupnicu

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je strateški partner Udruženja e-Razvoj.

Udruženje e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 25.03.2010. godine na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.

Document Storage Center

Osnovna delatnost kompanije Document storage center je upravljanje poslovnom arhivom sa najvišim bezbedonosnim standardima na ovim prostorima.
Kompanija pruža usluge: Fizičkog skladištenja dokumentacije, Elektronskog upravljanja dokumentacijom, Sređivanje registraturskog materijala, Skeniranje i digitalizacija dokumenata, Poverljivo uništavanje dokumentacije.