“DOKUMENTACIJA – Upravljanje, zaštita, budućnost”

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je u saradnji sa svojim partnerima uspešno realizovao drugi po redu edukativni seminar sa temom: DOKUMENTACIJA – Upravljanje, zaštita, budućnost. Seminar je održan u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 od 10:00 – 14:00 časova.

Interesovanje za sam seminar bilo je iznad svih očekivanja, i predavači zaposleni u Arhivu Srbije, Istorijskom Arhivu Beograda i CERAT-u su dali sve od sebe da u kreativnoj diskusiji sa polaznicima seminara prođu kroz sva interesantna pitanja koja se odnose na teme koje je seminar obuhvatao.

Edukacija je podeljena u četiri predavanja:

  1. Pravni okvir i neophodna dokumenta
  2. Lista kategorija registraturskog materijala i rokovi čuvanja / Izlučivanje berzvrednog registraturskog materijala
  3. Document Warehouse
  4. Managed Document Services.

 

“DOKUMENTACIJA – Upravljanje i zaštita”

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je u saradnji sa svojim partnerima uspešno realizovao prvi u nizu edukativnih seminara sa temom: DOKUMENTACIJA – Upravljanje i zaštita. Seminar je održan u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 sa početkom u 9:00 časova.

Interesovanje za sam seminar bilo je iznad svih očekivanja, i predavači zaposleni u Arhivu Srbije, Istorijskom Arhivu Beograda, Istorijskom Arhivu Grada Novog Sada i Istorijskom Arhivu Požarevca su se potrudili da u kreativnoj diskusiji sa polaznicima seminara prođu kroz sva interesantna pitanja koja se odnose na teme koje je seminar obuhvatao.

Edukacija je podeljena u tri predavanja:

  1. Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, koje je održala  Jasmina Živković,
  2. Izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala / Saradnja sa nadležnim arhivom / Predaja arhivske građe nadležnom arhivu koje je održala Jasmina Latinović,
  3. Lista kategorija registraturskog materijala koje je održao Jugoslav Veljkovski.