Kompanija NET PLANET – novi član CERAT-a

Kompanija NetPlanet je nova članica Centra za razvoj arhivskih tehnologija.

Net Planet je kompanija koja je specijalizovana za pružanje IT podrške u poslovnim okruženjima. Kompanija posluje dugi niz godina ima veoma odgovoran pristup, kratak odziv i mnoštvo zadovoljnih klijenata. Kompanija se fokusirala na razvoj najsavremenijih proaktivnih ICT servisa.

NetPlanet ima dugogodišnje iskustvo u radu sa kompanijama koje imaju od 5 do 500 računara.

PRATITE CERAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • RSS Feed

HOSTING PARTNER

mainstream

TELCO PARTNER

Orion Telekom

Uključite se u rad centra!

Popunite pristupnicu

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je strateški partner Udruženja e-Razvoj.

Udruženje e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 25.03.2010. godine na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.

Document Storage Center

Osnovna delatnost kompanije Document storage center je upravljanje poslovnom arhivom sa najvišim bezbedonosnim standardima na ovim prostorima.
Kompanija pruža usluge: Fizičkog skladištenja dokumentacije, Elektronskog upravljanja dokumentacijom, Sređivanje registraturskog materijala, Skeniranje i digitalizacija dokumenata, Poverljivo uništavanje dokumentacije.