Obuka za zaposlene u FONDU B92

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je tokom Januara 2017.godine organizovao in-house obuku za zaposlene u Fondu B92.
Obuka je podrazumevala upoznavanje sa osnovnim pravilima i regulativama u oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja.
Kurs je organizovan u skladu sa aktuelnim i budućim zakonima Republike Srbije.
Svi polaznici su imali prilike da se tokom obuka upoznaju i sa svetskim trendovima iz oblasti arhivistike i upravljanja dokumentacijom.
Koristimo ovu priliku da se zahvalimo rukovodstvu i zaposlenima Fonda B92 koji su uspeli da pored svih tekućih obaveza uspešno savladaju obuku i još jednom na delu pokažu svoju društvenu odgovornost, pravilnim odnosom prema svojim dokumentima, koja će jednog dana postati kulturno dobro.

Kompanija TAU FINANSIJE – novi član CERAT-a

Kompanija Tau Finansije je nova članica Centra za razvoj arhivskih tehnologija.

Kompanija Tau finansije je osnovana sredinom 2009. godine kao želja i potreba da odgovori na pitanja sve većeg broja korisnika iz oblasti računovodstva, finansijsija i poreskih propisa.

Osnovno načelo poslovanja kompanije je kvalitet usluge. Tim zaposlenih sposoban je da odgovori na najveće izazove modernog poslovanja, da pruži brz odziv, lični pristup i savremen način poslovanja. Značajan akcenat poslovanja kompanije je poreski i računovodstveni konsalting, kao i usmeravanje stranaka ka boljoj optimizaciji poreskog bilansa i traženju najpogodnijih načina poslovanja.

PRATITE CERAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • RSS Feed

HOSTING PARTNER

mainstream

TELCO PARTNER

Orion Telekom

Uključite se u rad centra!

Popunite pristupnicu

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je strateški partner Udruženja e-Razvoj.

Udruženje e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 25.03.2010. godine na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.

Document Storage Center

Osnovna delatnost kompanije Document storage center je upravljanje poslovnom arhivom sa najvišim bezbedonosnim standardima na ovim prostorima.
Kompanija pruža usluge: Fizičkog skladištenja dokumentacije, Elektronskog upravljanja dokumentacijom, Sređivanje registraturskog materijala, Skeniranje i digitalizacija dokumenata, Poverljivo uništavanje dokumentacije.