ELEKTRONSKI DOKUMENT, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

Centar za razvoj arhivskih tehnologija organizuje edukaciju pod nazivom: ELEKTRONSKI DOKUMENT, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE.

Seminar je namenjen kompanijama i organizacijama koje kod svojih zaposlenih žele da unaprede znanje o arhivistici i arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti. Posebna pažnja na seminaru će biti posvećena novom Zakonu o elektronskom dokumentu.

Znanje koje će polaznici seminara steći usklađeno je sa aktuelnim zakonom i obuhvata izmene i dopune novog Zakona koji je u skupštinskoj proceduri a čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije. Na seminaru će biti reči i o Document Warehouse modelu – odnosno da li, kako i zašto treba poveriti upravljanje arhivama outsource kompanijama, kao i o Managed Document Servisima –  digitalizaciji, elektronskim dokumentima, arhivama, elektronskom upravljanju i čuvanju.

Predavači na seminaru su eksperti sa višegodišnjim iskustvom, zaposleni u Arhivu Srbije, Istorijskom i Arhivu Beograda.

Seminar će biti održan 8. decembra 2017. godine u Beogradu u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 sa početkom u 9:30 časova.

INFORMATOR I PRIJAVA ZA SEMINAR

Saradnja sa portalom Ekonomski ONLINE

Centar za razvoj arhivskih tehnologija otpočeo je uspešnu saradnju sa popularnim portalom Ekonomski ONLINE. Koristimo priliku da Vam predstavimo i naš prvi autorski stručni tekst na pomenutom portalu pod nazivom: ARHIVIRANJE: Povratak u budućnost

Ekonomski ONLINE je poslovni portal koji svakodnevno objavljuje ekonomske vesti i korisne poslovne informacije, kao i stručni autorski sadržaj vezan za svakodnevno poslovanje i razvoj preduzetnika, malih i srednjih preduzeća, kao i ostalih članova poslovne zajednice.

Čitaoci portala imaju priliku da koriste jedinstveni dnevni servis poslovnih vesti i poslovnog znanja, kao i da aktivno učestvuju u razmeni poslovnog sadržaja i ideja kroz forum i pitanja-odgovore.

1 2 3 10

PRATITE CERAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • RSS Feed

HOSTING PARTNER

mainstream

TELCO PARTNER

Orion Telekom

Uključite se u rad centra!

Popunite pristupnicu

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je strateški partner Udruženja e-Razvoj.

Udruženje e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 25.03.2010. godine na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.

Document Storage Center

Osnovna delatnost kompanije Document storage center je upravljanje poslovnom arhivom sa najvišim bezbedonosnim standardima na ovim prostorima.
Kompanija pruža usluge: Fizičkog skladištenja dokumentacije, Elektronskog upravljanja dokumentacijom, Sređivanje registraturskog materijala, Skeniranje i digitalizacija dokumenata, Poverljivo uništavanje dokumentacije.