Sporazum o saradnji sa Udruženjem e-Razvoj

Predsednik UO Centra za razvoj arhivskih tehnologija, gospodin Saša Petrović potpisao je sa predsednikom UO Udruženja e-Razvoj gospodinom Slobodanom Krstićem, u utorak, 5. avgusta 2014. godine sporazum o saradnji između ove dve organizacije.

Sporazumom se obe strane obavezuju na međusobnu pomoć na promociji značaja razvoja informacionog društva na svim nivoima. Sa tim ciljem, udruženja mogu u budućnosti organizovati učešća na sajmovima, sastancima, konferencijama, stručnim skupovima, savetovanjima, seminarima, kao i druge oblike edukacije u oblasti razvoja informacionog društva.

Sporazum takođe predviđa intenzivan rad na iniciranju i predlaganju prioritetnih i drugih projekata od interesa za razvoj informacionog društva, a koji su u skladu sa svetskim trendovima i standardima.

Ovim Sporazumom formalizovana je saradnja CERAT-a i Udruženja e-Razvoj koja postoji od osnivanja Centra.

PRATITE CERAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • RSS Feed

HOSTING PARTNER

mainstream

TELCO PARTNER

Orion Telekom

Uključite se u rad centra!

Popunite pristupnicu

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je strateški partner Udruženja e-Razvoj.

Udruženje e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 25.03.2010. godine na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.

Document Storage Center

Osnovna delatnost kompanije Document storage center je upravljanje poslovnom arhivom sa najvišim bezbedonosnim standardima na ovim prostorima.
Kompanija pruža usluge: Fizičkog skladištenja dokumentacije, Elektronskog upravljanja dokumentacijom, Sređivanje registraturskog materijala, Skeniranje i digitalizacija dokumenata, Poverljivo uništavanje dokumentacije.