Centar za razvoj arhivskih tehnologija organizuje edukaciju pod nazivom: DIGITALIZACIJA, GDPR, ARHIVSKO I KANCELARIJSKO POSLOVANJE.

Seminar je namenjen kompanijama i organizacijama koje kod svojih zaposlenih žele da unaprede znanje o arhivistici i arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima, bezbednosti, sistemima backup-a, GDPR regulativi, i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti. Posebna pažnja na seminaru će biti posvećena novom GDPR regulativi i poslovanja domaćih kompanija sa istom.

Znanje koje će polaznici seminara steći usklađeno je sa aktuelnim zakonom kao i GDPR regulativom i obuhvata izmene i dopune novog Zakona koji je u skupštinskoj proceduri a čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije. Na seminaru će biti reči i o Document Warehouse modelu – odnosno da li, kako i zašto treba poveriti upravljanje arhivama outsource kompanijama, kao i o Managed Document Servisima –  digitalizaciji, elektronskim dokumentima, arhivama, elektronskom upravljanju i čuvanju.

Predavači na seminaru su eksperti sa višegodišnjim iskustvom, zaposleni u Arhivu Srbije, Istorijskom, Arhivu Beograda kao i u kompaniji ASCALDERAregionalnom lideru na polju bezbednosti, backup-a i usklađivanja poslovanja sa GDPR poslovanjem.

Seminar će biti održan 15. juna 2018. godine u Beogradu u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 sa početkom u 9:30 časova.

INFORMATOR I PRIJAVA ZA SEMINAR

DIGITALIZACIJA , GDPR, ARHIVSKO I KANCELARIJSKO POSLOVANJE