Nova edukacija: DIGITALNA TRANSFORMACIJA, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

29. novembar @ Studio STEPENIK
Bulevar Zorana Đinđića 84, 11 000, Novi Beograd

 

DIGITALNA TRANSFORMACIJA, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

INFORMATORPRIJAVA ZA SEMINAR 

ARHIVISTIČKO SREĐIVANJE DOKUMENTACIJE  ●  ČUVANJE I ARHIVIRANJE DOKUMENATA
ELEKTRONSKI DOKUMENTDIGITALIZACIJA DOKUMENTACIJE
UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM ZAPISIMA I DOKUMENTIMA
DIGITALNA TRANSFORMACIJA POSLOVANJA

Seminar DIGITALNA TRANSFORMACIJA, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE  namenjen je kompanijama i organizacijama koje kod svojih zaposlenih žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

Znanje koje će polaznici seminara steći usklađeno je sa aktuelnim zakonom Republike Srbije i obuhvata izmene i dopune novog Zakona koji je u skupštinskoj proceduri a čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije. Posebna pažnja biće posvećena novom Zakonu o Elektronskom dokumentu, GPDR regulativi i digitalnoj transformaciji.

Seminar će biti održan 29. novembra 2019. godine u Beogradu u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 sa početkom u 9:30 časova.

INFORMATOR I PRIJAVA ZA SEMINAR