“ELEKTRONSKI DOKUMENT, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE”

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je uspešno organizovao edukaciju ELEKTRONSKI DOKUMENT, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJESeminar je održan 20. aprila 2018. godine u Beogradu u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84.

Seminaru su prisustvovale kompanije i organizacije koje kod svojih zaposlenih žele da unaprede znanje o arhivistici i arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti. Posebna pažnja na seminaru je posvećena novom Zakonu o elektronskom dokumentu.

Znanje koje su polaznici seminara stekli usklađeno je sa aktuelnim zakonom i obuhvata izmene i dopune novog Zakona koji je u skupštinskoj proceduri a čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije. Na seminaru je bilo reči i o Document Warehouse modelu – odnosno da li, kako i zašto treba poveriti upravljanje arhivama outsource kompanijama, kao i o Managed Document Servisima –  digitalizaciji, elektronskim dokumentima, arhivama, elektronskom upravljanju i čuvanju.

Predavači na seminaru su eksperti sa višegodišnjim iskustvom, zaposleni u Arhivu Srbije, Istorijskom i Arhivu Beograda.

Prezentacije sa seminara možete preuzeti na linkovima ispod:

Centar za razvoj arhivskih tehnologija koristi ovu priliku da se još jednom zahvali svim kompanijama i organizacijama –  učesnicima seminara.


“ELEKTRONSKI DOKUMENT, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE”

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je uspešno organizovao edukaciju ELEKTRONSKI DOKUMENT, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJESeminar je održan 2. marta 2018. godine u Beogradu u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84.

Seminaru su prisustvovale kompanije i organizacije koje kod svojih zaposlenih žele da unaprede znanje o arhivistici i arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti. Posebna pažnja na seminaru je posvećena novom Zakonu o elektronskom dokumentu.

Znanje koje su polaznici seminara stekli usklađeno je sa aktuelnim zakonom i obuhvata izmene i dopune novog Zakona koji je u skupštinskoj proceduri a čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije. Na seminaru je bilo reči i o Document Warehouse modelu – odnosno da li, kako i zašto treba poveriti upravljanje arhivama outsource kompanijama, kao i o Managed Document Servisima –  digitalizaciji, elektronskim dokumentima, arhivama, elektronskom upravljanju i čuvanju.

Predavači na seminaru su eksperti sa višegodišnjim iskustvom, zaposleni u Arhivu Srbije, Istorijskom i Arhivu Beograda.

Prezentacije sa seminara možete preuzeti na linkovima ispod:

Centar za razvoj arhivskih tehnologija koristi ovu priliku da se još jednom zahvali svim kompanijama i organizacijama –  učesnicima seminara.


“ELEKTRONSKI DOKUMENT, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE”

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je uspešno organizovao edukaciju ELEKTRONSKI DOKUMENT, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJESeminar je održan 8. decembra 2017. godine u Beogradu u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84.

Seminaru su prisustvovale kompanije i organizacije koje kod svojih zaposlenih žele da unaprede znanje o arhivistici i arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti. Posebna pažnja na seminaru je posvećena novom Zakonu o elektronskom dokumentu.

Znanje koje su polaznici seminara stekli usklađeno je sa aktuelnim zakonom i obuhvata izmene i dopune novog Zakona koji je u skupštinskoj proceduri a čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije. Na seminaru je bilo reči i o Document Warehouse modelu – odnosno da li, kako i zašto treba poveriti upravljanje arhivama outsource kompanijama, kao i o Managed Document Servisima –  digitalizaciji, elektronskim dokumentima, arhivama, elektronskom upravljanju i čuvanju.

Predavači na seminaru su eksperti sa višegodišnjim iskustvom, zaposleni u Arhivu Srbije, Istorijskom i Arhivu Beograda.

Prezentacije sa seminara možete preuzeti na linkovima ispod:

Centar za razvoj arhivskih tehnologija koristi ovu priliku da se još jednom zahvali svim kompanijama i organizacijama –  učesnicima seminara.


“ARHIVSKO POSLOVANJE I ELEKTRONSKI DOKUMENT”

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je 27. oktobra 2017. godine u Beogradu u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića,  uspešno organizovao i održao edukaciju pod nazivom ARHIVSKO POSLOVANJE I ELEKTRONSKI DOKUMENT.

 

Prezentacije sa seminara možete preuzeti na linkovima ispod:


“DOKUMENTACIJA – Upravljanje, zaštita, budućnost”

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je u saradnji sa svojim partnerima uspešno realizovao drugi po redu edukativni seminar sa temom: DOKUMENTACIJA – Upravljanje, zaštita, budućnost. Seminar je održan u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 od 10:00 – 14:00 časova.

Interesovanje za sam seminar bilo je iznad svih očekivanja, i predavači zaposleni u Arhivu Srbije, Istorijskom Arhivu Beograda i CERAT-u su dali sve od sebe da u kreativnoj diskusiji sa polaznicima seminara prođu kroz sva interesantna pitanja koja se odnose na teme koje je seminar obuhvatao.

Edukacija je podeljena u četiri predavanja:

  1. Pravni okvir i neophodna dokumenta
  2. Lista kategorija registraturskog materijala i rokovi čuvanja / Izlučivanje berzvrednog registraturskog materijala
  3. Document Warehouse
  4. Managed Document Services.

“DOKUMENTACIJA – Upravljanje i zaštita”

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je u saradnji sa svojim partnerima uspešno realizovao prvi u nizu edukativnih seminara sa temom: DOKUMENTACIJA – Upravljanje i zaštita. Seminar je održan u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 sa početkom u 9:00 časova.

Interesovanje za sam seminar bilo je iznad svih očekivanja, i predavači zaposleni u Arhivu Srbije, Istorijskom Arhivu Beograda, Istorijskom Arhivu Grada Novog Sada i Istorijskom Arhivu Požarevca su se potrudili da u kreativnoj diskusiji sa polaznicima seminara prođu kroz sva interesantna pitanja koja se odnose na teme koje je seminar obuhvatao.

Edukacija je podeljena u tri predavanja:

  1. Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, koje je održala  Jasmina Živković,
  2. Izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala / Saradnja sa nadležnim arhivom / Predaja arhivske građe nadležnom arhivu koje je održala Jasmina Latinović,
  3. Lista kategorija registraturskog materijala koje je održao Jugoslav Veljkovski.