U prostorijama Arhiva Srbije je od 4. do 6. decembra 2019. godine održan Seminar iz kancelarijskog i arhivskog poslovanja.

Seminaru je prisustvovalo 46 polaznika koji su došli iz čak 18 ustanova. Ideja seminara je bila da približi pravilno arhiviranje, čuvanje arhivske građe i registraturskog materijala stvaraocima arhivske građe – zaposlenima u registraturama.

Predavači i teme

Predavači su bili vodeći domaći arhivisti i profesionalci koji su izložili sopstvena iskustva u radu sa arhivskom građom. Oni su polaznike upoznali sa zakonskim procedurama i obavezama. Na seminaru je bilo reči i o tome kako postupati sa arhivskom građom nakon njene predaje nadležnom arhivu. Ukazano je i na mere koje treba preduzeti radi zaštite arhivske građe.

Seminar je takođe značajno pokrio i teme iz oblasti elektronskog poslovanja, rada speicjalnih biblioteka, procedura prilikom pristupa i dobijanja informacija kao i preventivne zaštite arhivske dokumentacije, kao i mikrofilmovanja arhivske građe.

Savremeni pristup arhiviranju

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je u sklopu Seminara iz kancelarijskog i arhivskog poslovanja održao prezentaciju pod nazivom SAVREMENI PRISTUPI ARHIVIRANJU.

Prezentacija je obuhvatila aktuelne teme koje se odnose na Archive Managed Services kao i na digitalnu transformaciju:

Prezentaciju SAVREMENI PRISTUPI ARHIVIRANJU možete preuzeti sa ovog linka.

Po završetku seminara, svi polaznici su dobili sertifikate o pohađanju Seminara iz kancelarijskog i arhivskog poslovanja.

ARHIV Srbije: Seminar iz kancelarijskog i arhivskog poslovanja