Arhiviranje  i digitalizacija dokumentacije je važan aspekt poslovne higijene, a ne samo zakonska obaveza. Jedan od ciljeva kompanije Centra za razvoj arhivskih tehnologija je da ukaže dodatnu pažnju svojim klijentima, partnerima i zajednici, na ovaj momenat, od osnivanja. Ove ciljeve realizujemo kroz aktivno učešće u edukacijama.

Kako bi podigli nivo svesti i edukovali zaposlene u javnoj upravi već nekoliko godina Centar za razvoj arhivskih tehnologija učestvuje kao stručni saradnik u organizaciji svih edukativnih seminara koji se organizuju u Srbiji. Seminari su uvek fokusirani na aktuelne teme iz kancelarijskog i arhivskog poslovanja, a posebnu pažnju posvećuju i uvek aktuelnim temama kao što su arhiviranje dokumentacije i arhivska knjiga.

Arhiviranje dokumentacije i digitalizacija

Predsednik i osnivač Centra za razvoj arhivskih tehnologija Toma Bilić, biće glavni predavač na edukaciji: ARHIVIRANJE I DIGITALIZACIJA (u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti) koja je namenjena javnom sektoru.

Seminar se održava 6. aprila 2023. godine (utorak) u Beogradu u hotelu „PALAS“ na adresi Topličin Venac 23.

DETALJE O PROGRAMU RADA, KOTIZACIJI I PRIJAVLJIVANJU MOŽETE PREUZETI ODAVDE.

PRIJAVU ZA SEMINAR MOŽETE PREUZETI OVDE.

Polaznici će na seminaru naučiti kako da:

Biće reči i o novom aplikacijama u pripremi:

O ČEMU ĆEMO PRIČATI NA SEMINARU?

Glavne teme seminara su digitalna transformacija, elektronska dokumenta, arhivsko i kancelarijsko poslovanje.

U sklopu pomenutih tema, obradiće se sve bitne oblasti koje se tiču arhiviranja dokumentacije a neke od njih su:

Edukaciju organizuje kompanija BIZKON koja se dugi niz godina profesionalno bavi organizacijom edukacija u javnom sektoru. Bizkon organizuje tematske obuke prema potrebama klijenata. Pored obuka organizuju se i Seminari i hands-on radionice iz aktuelnih oblasti za poslovno upravljanje, kao što su upravljanje ljudskim resursima, imovinsko-pravni odnosi i ostali. Obuke se najčešće organizuju sa fokusom na rad, van kancelarije.

Glavni cilj obuka je da se stečeno znanje primeni u praktičnim situacijama. Bizkon podstiče svoje klijente na direktan, jedan-na-jedan, način komunikacije sa predavačima zarad razjašnjavanja svih nedoumica.

Više detalja možete pogledati na sajtu: www.bizkon.rs

Polaznici seminara biće zaposleni javnoj upravi, koji žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

Znanje koje će polaznici seminara steći usklađeno je sa novim zakonom Republike Srbije i obuhvatilo je kompletne izmene i dopune čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije. Tokom predavanja pokrivene su i teme koje se tiču Zakona o Elektronskom dokumentu, GPDR regulativi i digitalnoj transformaciji.

ARHIVIRANJE I DIGITALIZACIJA – obuka za javni sektor