ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE I DIGITALIZACIJA: Uspešna obuka za javni sektor u organizaciji kompanije BIZKON

Arhiviranje  i digitalizacija dokumentacije je važan aspekt poslovne higijene, a ne samo zakonska obaveza. Jedan od ciljeva kompanije Centra za razvoj arhivskih tehnologija je da ukaže dodatnu pažnju svojim klijentima, partnerima i zajednici, na ovaj momenat, od osnivanja. Ove ciljeve realizujemo