Beograd, 2019.

Poštovani posetioci i dragi prijatelji,

dobro došli na Internet prezentaciju Centra za razvoj arhivskog poslovanja.

Kao što već, verovatno, znate CERAT je međunarodna, strukovna, neprofitna organizacija koja se bavi novim tehnologijama u oblastima upravljanja dokumentima, informacijama, elektronskim dokumentima, arhiviranjem i zaštitom arhivske građe.

Ideja

Kada smo 2014. godine razgovarali o ideji da napravimo savremeni centar koji će pokriti oblasti digitalizacije, upravljanja arhivama, elektronska dokumenta, elektronske arhive sve se činilo kao ozbiljan posao za daleku budućnost.

Tada smo inicijativu predstavili svim relevantnim privrednim subjektima iz pomenutih oblasti. Razumevanja, tada i nije baš puno bilo, uz opravdanje „još uvek je sve to daleko“. Zahvaljujući sličnim pogledima veliki deo pomenutih privrednih subjekata danas ne postoji ili posluje pod imenima velikih stranih korporacija.

Gde smo sada?

Tržište je, prilično urušeno, i nedostaje mu strategija koja će omogućiti fer i kvalitetnu utakmicu tržišnih igrača. Odgovarajuću edukaciju o dokumentima, arhivama i arhivskoj građi je jako teško dobiti. Zbog ovoga, na žalost, veliki broj pitanja koji se upućuje a vezan je za ovu jako bitnu oblast ostaje bez odgovora.

Arhivi, sa druge strane, kao institucije nadležne za ovaj posao, svoju komunikaciju ka privredi nisu osavremenili, jer, realno nisu u obavezi da to urade. Oni i dalje posluju kao i ranije čuvajući nas od „digitalnog mraka“.

Tu, negde, između je  CERAT i pozicioniran.

CERAT se, dakle, nalazi između svih subjekata koji će, prema novom zakonu, morati da svoju dokumentaciju i arhive dovedu u red i nadležnih arhiva koji će za pomenutu oblast i dalje biti referentna tela.

Iz aspekta pružaoca usluga CERAT ima poziciju esnafskog udruženja gde sa jedne strane postoje kompanije a sa druge resorno Ministarstvo i sve ustanove koje uređuju poslovanje.

Aktivnosti

CERAT će svim svojim članovima, a i privrednim subjektima koji to nisu biti mesto informisanja koje će pomenute teme ispratiti do najsitnijih detalja, konsultant u izboru najboljih outsource partnera koji će se baviti, partner u projektima koji se odnose na sve poslove vezane za dokumentaciju.

Sa druge strane CERAT će okupiti najkvalitetnije eksperte koji će biti u stanju da odgovore i na najkomplikovanije zahteve i pitanja, kao i da upute mišljenje, predlog ili kritiku državnim institucijama koje će uređivati oblasti na koje se Centar za razvoj arhivskih tehnologija u svom radu fokusira.

Ciljevi za budućnost

Kako je, kao što smo već pričali, digitalizacija jedan od stubova „IV industrijske revolucije“ prvi i osnovni cilj je da se angažujemo kao nosilac projekta očuvanja kulturne baštine. Ovaj projekat smo uspešno, pre nekoliko godina i pokrenuli digitalizacijom sadržaja Jugoslovenske kinoteke i planiramo da ga nastavimo.

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je, već sada lider u oblastima koje pokriva.

Naš cilj je da to i ostanemo.

Toma Bilićpredsednik