PRIJAVA ZA BESPLATNU DEMO INSTALACIJU ELEKTRONSKE PISARNICE U TRAJANJU OD 30 DANA


GDPR IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Pristupanjem internet stranici https://www.cerat.rs, potvrđujete da ste pročitali i da prihvatate Uslove korišćenja i izjavu o zaštiti podataka te da slobodno i izričito odobravate upotrebnu ličnih podataka koje ste uneli u formu iznad u navedene svrhe. CERAT se obavezuje da će se ponašati u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima Republike Srbije pri korišćenju stranice.

Kompletan tekst opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) možete pročitati ovde.

PRIKUPLJANJE, KORIŠĆENJE I OBRADA PODATAKA

Internet stranica https://www.cerat.rs je usklađena sa evrpskom Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) – Uredba (EU) 2016/79 koja predstavlja bitan napredak u području obrade i zaštite podataka o ličnosti.

Navedeni podaci neće biti dostupni trećoj strain, osim u slučaju kada je takva obaveza regulsana zahtevom ili po zahtevu državnog tela utemeljenog na zakonu. CERAT se obavezuje da će čuvati privatnost svojih korisnika i da neće deliti sačuvane podatke osim u slučaju kršenja pravila ili nezakonitih aktivnosti. U slučaju kršenja bilo koje odredbe ovih Opštih uveta, kršenja prava korisnika i / ili trećih osoba neogranično, autorskih prava ili bilo kojih drugih prava korisnici oslobaćaju CERAT i njegove zaposlene, članove i povezana društva bilo kakve odgovornosti.

PRAVO NA IZMEU, DOPUNU ILI BRISANJE LIČNIH PODATAKA

Ako želite da znate da li smo prikupili Vaše lične podatke, možete poslati pismeni zahtev na adresu elektronske pošte info@cerat.rs i dobićete odgovor u zakonski predviđenom roku od 30 dana. Sve prigovore, dopune, zahteve za pojašnjenjima, brisanjem i dopunama ličnih podataka korisnik može uputiti u bilo kojem trenutku na adresu elektronske pošte info@cerat.rs .

DELJENJE SADRŽAJA I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Posetilac internet stranice https://www.cerat.rs može biti bilo koja fizička ili pravna osoba koje pristupa stranici bez ikakvih ograničenja. Svaki korisnik ima pravo da pretražuje i pregleda sav sadržaj koji je javno dostupan na adresi https://www.cerat.rs. Sadržaj koji je objavljen na stranicama (uključujući fotografije, tekst, video zapise, programerske kodove i sl.) sme se preuzimati i deliti dalje isključivo za nekomercijalne i lične potrebe. Bilo kakvo deljenje, prenošenje, preuzimanje ili upotreba u komercijalne svrhe dozvoljeno je isključivo uz prethodno pismeno odobrenje Udruženja CERAT.

Uslovi korišćenja su ažurirani 27.9.2019.