Centar za razvoj arhivskih tehnologija uspešno je organizovao edukaciju pod nazivom: DIGITALIZACIJA, ELEKTRONSKI DOKUMENT, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE.

Seminar su prisustvovale kompanijame i organizacije koje kod svojih zaposlenih žele da unaprede znanje o arhivistici i arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima, bezbednosti, sistemima backup-a, GDPR regulativi, i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti. Posebna pažnja bila je posvećena novim bezbedonosnim regulativama i poslovanju domaćih kompanija u skladu sa istim.

Znanje koje su polaznici seminara stekli usklađeno je sa aktuelnim zakonom kao i GDPR regulativom i obuhvata izmene i dopune novog Zakona koji je u skupštinskoj proceduri a čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije. Na seminaru je bilo reči i o Document Warehouse modelu – odnosno da li, kako i zašto treba poveriti upravljanje arhivama outsource kompanijama, kao i o Managed Document Servisima –  digitalizaciji, elektronskim dokumentima, arhivama, elektronskom upravljanju i čuvanju.

Predavači na seminaru su eksperti sa višegodišnjim iskustvom, zaposleni u Arhivu Srbije, Istorijskom i Arhivu Beograda.

Prezentacije sa seminara možete preuzeti na linkovima ispod:

Centar za razvoj arhivskih tehnologija koristi ovu priliku da se još jednom zahvali svim kompanijama i organizacijama –  učesnicima seminara.

Neizmernu zahvalnost CERAT duguje i partnerima koji su pomogli realizaciju seminara:

Digitalizacija, elektronski dokument, kancelarijsko i arhivsko poslovanje