Prema IDC izveštaju oko 87% menadžera će se složiti da je digitalizacija prioritet. Iako su menadžeri složni po pitanju digitalizacije, većina njih ne može da obrazloži zašto je ovo visok prioritet. Razlog ovome je, najčešće, to što kada se pomene digitalizacija svi je povezuju sa tehnologijom i rešenjima. Ovde nedostaje momenat u kome će konsultanti odnosno eksperti za digitalnu transformaciju ukazati menadžmentu kako ovaj proces pomaže u boljem dostizanju poslovnih ciljeva. Potraga za novom tehnologijom radi same tehnologije je mentalni model koji hitno treba prekinuti jer se tako ne dolazi do ispravnog rešenja.

Pre nego što se krene u potragu za adekvatnom tehnologijom digitalizacije, moramo se zapitati:

  1. Kako bolje iskoristiti podatke za poboljšanje funkcionalnosti i pružiti zaposlenima veću brzinu delovanja?
  2. Da li je moguće automatizovati nešto što se sada radi ručno kako bi se na taj način obezbedilo više vremena za fokus na strateške inicijative?
  3. Kako možemo stvoriti digitalno radno mesto koje pomaže da zaposlenima da postanu temeljniji, mobilniji, inovativniji i kreativniji?

Detaljniji pristup ovim pitanjima će vam omogućiti informaciju o tome kako procesi podataka mogu biti usmereni u vašoj organizaciji na kvalitetniji način. Na taj način shvatate najidealniji način digitalizacije podataka radi podrške korisničkim procesima.

Istraživanje vrednosti koja počinje da se gradeti može da počne odgovorom na sledeća pitanja:

  1. Koliko je vaša organizacija okrenuta ka podršci i fokusu na osnovnu delatnost. Već znamo da tradicionalni modeli na radnom mestu ne mogu ići u korak sa brzinom kojom se ideje i informacije kreću danas. Odgovor na ovo pitanje najbolje može otkriti područja gde je brzina delovanja najbitnija za vaš određeni posao. Na ovaj način nedvosmisleno dolazimo do informacije koji procesi podataka moraju da se poboljšaju radi poboljšanja efikasnosti.
  2. Treba naći model koji će negovati novi posao i na taj način omogućiti zaposlenima fokus na rad na terenu. Na ovaj način ljudi postaju agilniji i fokusiraju se na strateške inicijative uklanjanjem tereta ručnih procesa, jer se oni automatizuju. Jednom kada vidite koje procese je potrebno automatizovati da biste oslobodili vreme zaposlenih, možete početi da razmatrate alate za kolaboraciju koji mogu poboljšati način na koji zaposleni i kupci dele ideje.
  3. Na kraju, počnite da razmišljate o načinima kako da kreirate novi posao u budućnosti kako bi omogućili zaposlenima da razmenjuju ideje i inoviraju sa više digitalne spretnosti. Sa svim danas dostupnim rešenjima za radna mesta, produktivnost možete staviti u ruke tehnologije, a inovativnost u ruke zaposlenih. Ovo je, definitivno, način na koji će se u budućnosti sagledavati vrednost koju i vaš tim i tehnologije koje im mogu pomoći ispunjavaju vaše poslovne ciljeve. Ovo je direktan odgovor na pitanje šta vaša kompanija dobija digitalnom transformacijom?

Drugi način razmišljanja o digitalizaciji  je definitivno kreacija modela koji vam pomaže da od sporog, neefikasnog procesa štampanja do optimizovanih radnih procesa korisnika. Nakon što utvrdite najbolje načine skladištenja i stavljanja digitalnih podataka na raspolaganje svojim zaposlenima i klijentima, možete početi sa planiranjem kako da optimizujete ove podatke kreiranjem novih i boljih  korisničkih procesa i procedura. Drugim rečima, možete da počnete da planirate kako da optimizujete svoj tim.

Digitalizacija podataka radi efikasnijeg upravljanja procesima