U prostorijama nastavnog centra „Stepenik„, 29. novembra 2019. godine je uspešno realizovan još jedan stručni seminar na temu: DIGITALNA TRANSFORMACIJA, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE.

Ogranizator seminara – Centar za razvoj arhivskih tehnologija, pokušao je da pažljivim izborom predavača pokrije sve aktuelne teme. Izdvajamo neke od njih:

Polaznici seminara DIGITALNA TRANSFORMACIJA, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE  bili su zaposleni u kompanijama i organizacijama koji žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

Znanje koje su polaznici seminara stekli usklađeno je sa aktuelnim zakonom Republike Srbije i obuhvata izmene i dopune novog Zakona koji je u skupštinskoj proceduri a čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije. Posebna pažnja posvećena je novom Zakonu o Elektronskom dokumentu, GPDR regulativi i digitalnoj transformaciji.

Prezentacija se seminara možete preuzeti sa linkova ispod:

  1. Dr. Tatjana Kikić – Pravni okvir i neophodna dokumenta
  2. Toma Bilić & Mihajlo Pavlović – Negde između hartije i clouda

Učesnici seminara su predstavnici sledećih kompanija:

Digitalna transformacija, kancelarijsko i arhivsko poslovanje