30. oktobar @ Studio STEPENIK
Bulevar Zorana Đinđića 84, 11 000, Novi Beograd

 

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I KANCELARIJSKO POSLOVANJE PO NOVOM ZAKONU

INFORMATOR PRIJAVA ZA SEMINAR

ARHIVISTIČKO SREĐIVANJE DOKUMENTACIJE  ●  ČUVANJE I ARHIVIRANJE DOKUMENATA
ELEKTRONSKI DOKUMENTDIGITALIZACIJA DOKUMENTACIJE
UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM ZAPISIMA I DOKUMENTIMA
DIGITALNA TRANSFORMACIJA POSLOVANJA

Seminar NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI  namenjen je kompanijama i organizacijama koje kod svojih zaposlenih žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

Znanje koje će polaznici seminara steći usklađeno je sa aktuelnim zakonom Republike Srbije koji je usvojen na sednici Vlade Republike Srbije a na inicijativu Ministarstva kulture i informisanja, 24. januara 2020. godine. Sva znanja koja prenosimo svojim polaznicima, takođe su u potpunosti usklađena sa aktuelnim propisima  Evropske unije. Posebna pažnja biće posvećena novom Zakonu o Elektronskom dokumentu, GPDR regulativi i digitalnoj transformaciji.

Seminar će biti održan 30. oktobra 2020. godine u Beogradu u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 sa početkom u 9:30 časova.

INFORMATOR I PRIJAVA ZA SEMINAR

DODATNI TERMIN za edukaciju: : NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI