Centar za razvoj arhivskih tehnologija je u saradnji sa svojim partnerima uspešno realizovao drugi po redu edukativni seminar sa temom: DOKUMENTACIJA – Upravljanje, zaštita, budućnost. Seminar je održan u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 od 10:00 – 14:00 časova.

Interesovanje za sam seminar bilo je iznad svih očekivanja, i predavači zaposleni u Arhivu Srbije, Istorijskom Arhivu Beograda i CERAT-u su dali sve od sebe da u kreativnoj diskusiji sa polaznicima seminara prođu kroz sva interesantna pitanja koja se odnose na teme koje je seminar obuhvatao.

Edukacija je podeljena u četiri predavanja:

  1. Pravni okvir i neophodna dokumenta
  2. Lista kategorija registraturskog materijala i rokovi čuvanja / Izlučivanje berzvrednog registraturskog materijala
  3. Document Warehouse
  4. Managed Document Services.

Centar za razvoj arhivskih tehnologija koristi ovu priliku da se još jednom zahvali svim učesnicima seminara. Neizmernu zahvalnost CERAT duguje i partnerima koji su pomogli realizaciju seminara:

DOKUMENTACIJA – Upravljanje, zaštita, budućnost