Poštovani članovi, posetioci i kolege,

došlo je vreme da nastavimo sa redovnim edukativnim aktivnostima centra koje su prekinute vanrednim stanjem koje je uvedeno zbog pandemije virusa COVID-19. Poštujući mere i preporuke Vlade Republike Srbije, CERAT nastavlja sa serijom redovnih mesečnih edukacija o aktuelnim temama iz oblasti upravljanja dokumentacijom, digitalizacijom i digitalnom transformacijom.

Edukacije koje su odložene usled vanrednog stanja biće održane u novim terminima 12. i 19. juna 2020. godine u Beogradu u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 sa početkom u 9:30 časova.

Edukativni seminari UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I KANCELARIJSKO POSLOVANJE PO NOVOM ZAKONU  namenjeni su kompanijama i organizacijama koje kod svojih zaposlenih žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

Znanje koje će polaznici seminara steći usklađeno je sa aktuelnim zakonom Republike Srbije koji je usvojen na sednici Vlade Republike Srbije a na inicijativu Ministarstva kulture i informisanja, 24. januara 2020. godine. Sva znanja koja prenosimo svojim polaznicima, takođe su u potpunosti usklađena sa aktuelnim propisima  Evropske unije. Posebna pažnja biće posvećena novom Zakonu o Elektronskom dokumentu, GPDR regulativi i digitalnoj transformaciji.

ARHIVISTIČKO SREĐIVANJE DOKUMENTACIJE  ●  ČUVANJE I ARHIVIRANJE DOKUMENATA
ELEKTRONSKI DOKUMENTDIGITALIZACIJA DOKUMENTACIJE
UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM ZAPISIMA I DOKUMENTIMA
DIGITALNA TRANSFORMACIJA POSLOVANJA

Edukacije u junu: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I KANCELARIJSKO POSLOVANJE PO NOVOM ZAKONU