U svečanom holu Istorijskog arhiva Beograda je dana 7. novembra 2011. godine održana interaktivna radionica: ELEKTRONSKI DOKUMENTI I POSTOJEĆI PRAVILNICI O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU.

Sistem kancelarijskog poslovanja na području Republike Srbije uređen je Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (Službeni glasnik RS br. 80/92, 45/2016 i 98/2016). Nakon toga doneta je i Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju (Službeni glasnik RS br. 102/2010).

Ideja

Do potrebe za ovom interaktivnom radionicom došlo se kroz rezultate svakodnevnog rada na terenu gde je ustanovljeno je, da se u praksi, sistem klasičnog kancelarijskog poslovanja i sistem današnjeg savremenog načina funkcionisanja kancelarijskog poslovanja u tzv. e-sistemu i e-okruženju, ne podudaraju. Proces kancelarijskog poslovanja, od postupanja u vezi sa poštom, delovodnim protokolom, arhiviranjem, izlučivanjem i ostalim radnjama, nisu isti u registraturama.
Članovi koji se odnose na elektronsko poslovanje nisu implementirani u postojeće Pravilnike. Želja svih učesnika, je bila da da interaktivna radionica proizvede PREDLOG akta koji bi bio od veoma velike koristi za rad svih registratura na području Republike Srbije.

Realizacija

Interaktivna radionica je uključila sve one koji su direktni učesnici rada kancelarijskog poslovanja.

Moderatori radionice su bili:

  1. Jugoslav Veljkovski, arhivski savetnik (Istorijski arhiv grada Novog Sada),
  2. Jasmina Latinović, viši arhivist (Istorijski arhiv Beograd),
  3. Mirjana Medalić, arhivist (Istorijski arhiv „Srem“, Sremska Mitrovica)

U prvom delu interaktivne radionice razgovaralo se o predlozima i mišljenjima na sledeće teme:

Drugi deo radionice pokrio je sledeće teme:

Rezultat radionice je skup zaključaka koji će biti naknadno objavljen.

Predstavnici Centra za razvoj arhivskih tehnologija (CERAT) su aktivno učestvovavali u ovoj radionici. Sa kolegama su podeljene informacije i primeri iz prakse do kojih se dolazi svakodnevnim aktivnostima na terenu.

Najava

Prema najavama Istorijskog arhiva Beograda, u budćnosti će organizacija ovih skupova postati praksa. Prezentacije sa skupa možete pregledati i preuzeti sa ovog linka.

Do tada, koristimo priliku da najavimo poslednji edukativni seminar za ovu godinu u organizaciji Centra za razvoj arhivskih tehnologijaDIGITALNA TRANSFORMACIJA, ELEKTRONSKI DOKUMENTI I KANCELARIJSKO POSLOVANJE“ koji se održava u nastavnom centru „Studio STEPENIK16. decembra 2019. godine sa početkom u 9:30 časova.

Interaktivna radionica: ELEKTRONSKI DOKUMENTI I POSTOJEĆI PRAVILNICI O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU