Savremena evolucija biznisa dovela je do otvorenosti tržišta se znatno razlikuje od one, poznate svima, od pre nekoliko godina. Zahvaljujući ovome borba za klijente postaje sve okrutnija i komplikovanija, a direktan profit koji kompanija / organizacija ostvaruje zavisi od puno faktora.

Pojam konsaltinga

Razvoj novih metoda poslovanja, primena standard kao i kvalitetnije upravljanje ljudskim resursima, vremenom, procesima doveli su do angažmana eksternih eksperata za određene komponente biznisa. Konsultanti su, dakle, šansa kako bi ste održali korak sa razvojem biznisa i popravili svoju poziciju na tržištu.

Biznis konsalting je, dakle, veoma važan aspect i procesu razvoja i unapređenja kompanije ili organizacije.

Svojim klijentima CERAT nudi konsultantske usluge iz sledećih oblasti:

 • Arhivistika,
 • Ljudski Resursi,
 • Procesni pristup,
 • Implementacija ISO standarda i priprema za audit,
 • Informaciono – komunikacione tehnologije,
 • IT bezbednost.

Tim eksperata okupljenih oko CERAT-a vam takođe može pomoći i u primeni odgovarajuće dokumentacije vezane za navedene sisteme upravljanja, standarde ili zakone:

 • ISO 9001,
 • ISO 14001,
 • ISO 18001,
 • ISO 27001.
 • Akt o informacionoj bezbednosti
 • Preporuke bezbednosti ICT Sistema

 

Saradnja sa konsultantima

Važno je napomenuti da uspeh projekata direktno zavisi od pune saradnje klijenata sa konsultantima. Sam konsultant ima zadatak da usmerava na oblast ii zadatke koji moraju biti ispunjeni kako bi bili usaglašeni sa nekim zahtevima bilo da su u pitanju standardni, zakoni ili interni ciljevi. Angažman zaposlenih u projektnom timu koji konsultanti vode od ključne je važnosti.

Aktivnosti konsultanata

Neke od aktivnosti konsultanata tokom projekta su:

 • Snimanje početnog stanja (pregled dokumentacije, razgovori sa odgovornim licima o nivou primene novog zakona, pravilnika ili standarda),
 • Izrada plana uspostavljanja sistema ili otklanjanja nepravilnosti,
 • Rad sa zaposlenima na uspostavljanju sistema koji će služiti organizaciji,
 • Održavanje svih neophodnih obuka kako bi zaposleni mogli kontinuirano da primenjuju sistem,
 • Obaveštavanje / izveštavanje rukovodstva o napredovanju projekta,
 • Ukazivanje rukovodstvu na eventualne prepreke u radu,
 • Predlaganje rešenja u skladu sa zakonom, pravilnikom ili standardom koja će organizacija / kompanija prvo odobriti a zatim i primenjivati,
 • Poštovanje principa poverljivosti koji se odnosi na sve informacije koje dobije i kojima raspolaže.

Pomenute aktivnosti varijaju u zavisnoti od vrste konsaltinga, ali se manje-više primenjuju u većini projekata bilo da je u pitanju implementacija međunarodnih standarda ili razvoj neke komponente biznisa.

Angažovanje konsultanata – da ili ne?

Neophodno je naglasiti da konsalting predstavlja vrstu mentorstva i da je njegov primarni cilj da usmeri organizacije u pravcu rešavanja problema. Ovo može doneti mnogo dobiti kompaniji ili organizaciji ali zahteva i angažovanje zaposlenih.

Ovo je idealna opcija za sve koji ne raspolažu dovoljnim znanjem ili kadrovskim kapacitetom.

Angažovanjem konsultanata definitivno:

 • Isključujete mogućnost greške,
 • Štedite vreme,
 • Fokusirate se na svoj posao,
 • Radite na kvalitetnoj strategiji.