Centar za razvoj arhivskih tehnologija je tokom Januara 2017.godine organizovao in-house obuku za zaposlene u Fondu B92.
Obuka je podrazumevala upoznavanje sa osnovnim pravilima i regulativama u oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja.
Kurs je organizovan u skladu sa aktuelnim i budućim zakonima Republike Srbije.
Svi polaznici su imali prilike da se tokom obuka upoznaju i sa svetskim trendovima iz oblasti arhivistike i upravljanja dokumentacijom.
Koristimo ovu priliku da se zahvalimo rukovodstvu i zaposlenima Fonda B92 koji su uspeli da pored svih tekućih obaveza uspešno savladaju obuku i još jednom na delu pokažu svoju društvenu odgovornost, pravilnim odnosom prema svojim dokumentima, koja će jednog dana postati kulturno dobro.

Obuka za zaposlene u FONDU B92