Promena načina na koji zaposleni koriste podatke, značajno može da poboljša potencijal i performanse tima. Idealan način za optimizaciju korisničkih procesa je različit za svaku organizaciju. Pripremi treba pristupiti sa unapred pripremljenim planom rada i strategijom koja uključuje ciljeve.

Dakle, ono što, definitvno, možete da uradite je:

  • Da obezbedite zaposlenima na licu mesta i udaljenim ljudima sredstva i vreme za lakšu i efikasniju saradnju,
  • Da poboljšate rad zaposlenih i povećate produktivnost tako što ćete implementirati tehnologije koje pomažu u pojednostavljenju radnih tokova u vašem timu,
  • Izmerite podatke i pružite zaposlenima veću vidljivost informacija koja im uvek može biti korisna u donošenju odluka.

Prilikom svega ovoga jako je bitno da se poremeti još jedan mentalni model: Ovde se ne radi toliko o samoj upotrebi tehnologija već o modifikovanju ponašanja zaposlenih poboljšanjem korisničkih procesa odgovarajućim tehnologijama.


Usredsređivanjem na načine na koje tehnologija može omogućiti zaposlenima da rade bolje smanjujući ručni radni tok i poboljšavajući procese podataka, omogućujete svom timu da se reši frustracija koje nastaju prilikom prekida veze između tehnologija koje mogu da koriste izvan posla u odnosu na tehnologije dostupne na radnom mestu.

Najbitnije je zadržati fokus na „kako“ kada je u pitanju radni tok korisnika. Dakle, pitanje treba da glasi: „Kako da se ovi procesi promene kako bi se posigli optimalni rezultati?“.

Odgovor na ovo pitanje je put do specifičnih tehnologija koje podržavaju jedinstveni način rada tima. Ako još uvek niste zakoračili na put digitalne transformacije, razmislite o dnašnjoj digitalnoj ekonomiji i neophodnom koraku – da zaposlenima omogućite da koriste tehnologiju kako bi oni vama omogućili da ostanete ispred digitalne krive.

CEO kompanije Cisco Systems je rekao: „Najmanje 40% svih kompanija će umreti u narednih 10 godina ako ne smisle kako da promene celu kompaniju kako bi se prilagodili novih tehnologijama.“

Poziv na akciju je veoma hitan! Što pre počnete korake na putu digitalne transformacije, veća je verovatnoća da ćete biti ispred konkurencije.

Kada prođete kroz tri koraka koja smo opisali i vaši zaposleni budu primenjivali korišćenje odgovarajućih tehnologija, primetićete osnaženost organizacije kao i efikasnije kretanje rada i ideja. Tada ćete početi da razmišljate o načinima koji će im pružiti uvid da budu inovativniji putem metrike i merljivih podataka.

O tome, više reči u nekom od narednih objava.

Optimizacija performansi tima korišćenjem digitalne transformacije