POČETAK PRIMENE NOVOG ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI!

Kao što smo već pisali, novi Zakon o arhivskoj građi je posle više od 10 godina u Skupštini Srbije ugledao svetlost dana.

Primena novog Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti počinje od januara 2021 godine. Kaznene odredbe predviđene Članom 65. su do 2.000.000 dinara za pravno lice i do 150.000 dinara za odgovorno lice. Naime, na predlog i inicijativu Ministarstva kulture i informisanja, Skupština Srbije usvojila je na sednici održanoj 24. januara 2020. godine Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti.

Primena novog Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti počinje od januara 2021. godine. Kaznene odredbe predviđene Članom 65. su do 2.000.000 dinara za pravno lice i do 150.000 dinara za odgovorno lice.

Novi Zakon

Donošenje novih zakonskih rešenja i optimizacija već postojećih daće značajan doprinos daljim aktivnostima na očuvanju kulturne baštine, uređivanju i adekvatnijem normiranju oblasti savremenog stvaralaštva i daljem razvoju međunarodne saradnje u oblasti kulture.

Republika Srbija jedna je od retkih zemalja u svetu koja nije imala zakon kojim su sveobuhvatno uređene zaštita arhivske građe i organizacija i funkcionisanje arhivske delatnosti, kao izuzetno važnog segmenta kulturnog nasleđa.

Novim Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, uslovi i način korišćenja arhivske građe, kao i organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.

Jedan od prioritetnih ciljeva koji se postiže donošenjem ovog zakona jeste stvaranje zakonskog okvira koji će obezbediti potpunu zaštitu i očuvanje arhivske građe, bez obzira na oblik u kojem nastaje. Uređivanje ove materije zakonom uticaće i na razvoj svesti o važnosti očuvanja arhivske građe za buduće generacije, odnosno svesti da se najvažniji dokumenti moraju zaštititi od uništenja.

Arhivski dokument predstavlja svojevrsno materijalno svedočanstvo o postojanju, organizaciji i funkcionisanju države i društva, iz čega proizilazi i značaj koji ta vrsta dokumenata ima za nauku i kulturu.

Ovim zakonom omogućiće se i utvrđivanje Arhivskog fonda Republike Srbije kao dela nacionalnog i svetskog kulturnog nasleđa, te njegova dopuna dokumentima koji predstavljaju deo kulturnog nasleđa Republike Srbije a nalaze se van njene teritorije, kao i dokumentima i kopijama dokumenata stranih izvora koji se odnose na istoriju Srbije i srpskog naroda.

Novim zakonom otvara se prostor za poboljšanje uslova za rad arhiva, jasno definisanje obaveza osnivača arhiva, regulisanje matične funkcije arhiva, uređivanje stručnih zvanja u arhivskoj struci i pooštravanje kaznene politike u cilju bolje zaštite i očuvanja arhivske građe.

Novi zakon

 

Centar za razvoj arhivskih tehnologija – CERAT sa svojim partnerima i članovima pruža usluge konsaltinga, sređivanja arhivskog depoa, autsorsinga arhive, kao i digitalizacije. Zakažite sastanak i besplatne konsultacije na kojima ćemo Vas uputiti u sve detalje koje se odnose na nov zakon kao i na promene koje je u organizaciji neophodno napraviti kako bi se izbegle visoke kazne.

Detaljnije informacije o tekstu i izmenama novog zakona možete potrebažiti i na sledećim web lokacijama:

Uspešno realizovan seminar: NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI

Edukativni seminar pod nazivom NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI održan je 23. oktobra 2020. godine u prostorijama nastavnog centra „Stepenik.

Ogranizator seminara – Centar za razvoj arhivskih tehnologija, pokušao je da pažljivim izborom predavača pokrije sve aktuelne teme. Izdvajamo neke od njih:

Polaznici seminara UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I KANCELARIJSKO POSLOVANJE PO NOVOM ZAKONU bili su zaposleni u kompanijama i organizacijama koji žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

Znanje koje su polaznici seminara stekli usklađeno je sa novim zakonom Republike Srbije i obuhvatilo je kompletne izmene i dopune čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije. Posebna pažnja posvećena je novom Zakonu o Elektronskom dokumentu, GPDR regulativi i digitalnoj transformaciji.

Prezentacije se seminara možete preuzeti sa linkova ispod:

  1. Toma Bilić – NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI
  2. Mr. Jasmina Latinović – ARHIVSKO I KANCELARIJSKO POSLOVANJE PO NOVOM ZAKONU
  3. Mihajlo Pavlović – DIGITALIZACIJA PREKO NOĆI

 

Naredna edukacija NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI koja će pokriti teme digitalne transformacije, elektronskih dokumenata, arhivskog i kancelarijskog poslovanja održava se u petak, 30. oktobra 2020. godine.