Kao što smo već pisali, novi Zakon o arhivskoj građi je posle više od 10 godina u Skupštini Srbije ugledao svetlost dana.

Primena novog Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti počinje od januara 2021 godine. Kaznene odredbe predviđene Članom 65. su do 2.000.000 dinara za pravno lice i do 150.000 dinara za odgovorno lice. Naime, na predlog i inicijativu Ministarstva kulture i informisanja, Skupština Srbije usvojila je na sednici održanoj 24. januara 2020. godine Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti.

Primena novog Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti počinje od januara 2021. godine. Kaznene odredbe predviđene Članom 65. su do 2.000.000 dinara za pravno lice i do 150.000 dinara za odgovorno lice.

Novi Zakon

Donošenje novih zakonskih rešenja i optimizacija već postojećih daće značajan doprinos daljim aktivnostima na očuvanju kulturne baštine, uređivanju i adekvatnijem normiranju oblasti savremenog stvaralaštva i daljem razvoju međunarodne saradnje u oblasti kulture.

Republika Srbija jedna je od retkih zemalja u svetu koja nije imala zakon kojim su sveobuhvatno uređene zaštita arhivske građe i organizacija i funkcionisanje arhivske delatnosti, kao izuzetno važnog segmenta kulturnog nasleđa.

Novim Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, uslovi i način korišćenja arhivske građe, kao i organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.

Jedan od prioritetnih ciljeva koji se postiže donošenjem ovog zakona jeste stvaranje zakonskog okvira koji će obezbediti potpunu zaštitu i očuvanje arhivske građe, bez obzira na oblik u kojem nastaje. Uređivanje ove materije zakonom uticaće i na razvoj svesti o važnosti očuvanja arhivske građe za buduće generacije, odnosno svesti da se najvažniji dokumenti moraju zaštititi od uništenja.

Arhivski dokument predstavlja svojevrsno materijalno svedočanstvo o postojanju, organizaciji i funkcionisanju države i društva, iz čega proizilazi i značaj koji ta vrsta dokumenata ima za nauku i kulturu.

Ovim zakonom omogućiće se i utvrđivanje Arhivskog fonda Republike Srbije kao dela nacionalnog i svetskog kulturnog nasleđa, te njegova dopuna dokumentima koji predstavljaju deo kulturnog nasleđa Republike Srbije a nalaze se van njene teritorije, kao i dokumentima i kopijama dokumenata stranih izvora koji se odnose na istoriju Srbije i srpskog naroda.

Novim zakonom otvara se prostor za poboljšanje uslova za rad arhiva, jasno definisanje obaveza osnivača arhiva, regulisanje matične funkcije arhiva, uređivanje stručnih zvanja u arhivskoj struci i pooštravanje kaznene politike u cilju bolje zaštite i očuvanja arhivske građe.

Novi zakon

 

Centar za razvoj arhivskih tehnologija – CERAT sa svojim partnerima i članovima pruža usluge konsaltinga, sređivanja arhivskog depoa, autsorsinga arhive, kao i digitalizacije. Zakažite sastanak i besplatne konsultacije na kojima ćemo Vas uputiti u sve detalje koje se odnose na nov zakon kao i na promene koje je u organizaciji neophodno napraviti kako bi se izbegle visoke kazne.

Detaljnije informacije o tekstu i izmenama novog zakona možete potrebažiti i na sledećim web lokacijama:

POČETAK PRIMENE NOVOG ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI!