Od svog osnivanja CERAT je učestvovao u realizaciji nekoliko desetina projekata od kojih smo najponosniji na dva, koja izdvajamo, ovom prilikom:

„FOND B92“

Obuka za zaposlene

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je tokom Januara 2017.godine organizovao in-house obuku za zaposlene u Fondu B92. Obuka je podrazumevala upoznavanje sa osnovnim pravilima i regulativama u oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja. Kurs je organizovan u skladu sa aktuelnim i budućim zakonima Republike Srbije. Svi polaznici su imali prilike da se tokom obuka upoznaju i sa svetskim trendovima iz oblasti arhivistike i upravljanja dokumentacijom. Koristimo ovu priliku da se zahvalimo rukovodstvu i zaposlenima Fonda B92 koji su uspeli da pored svih tekućih obaveza uspešno savladaju obuku i još jednom na delu pokažu svoju društvenu odgovornost, pravilnim odnosom prema svojim dokumentima, koja će jednog dana postati kulturno dobro.


„RETROSPEKTIVA POLA VEKA JUGOSLOVENSKOG FILMA“

Digitalizacija kulturne baštine

Na nedavno završenom javnom konkursu za dodelu sredstava iz programa u oblasti razvoja informacionog društva u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Centar za razvoj Arhivskih tehnologija je učestvovao sa projektom „Retrospektiva pola veka Jugoslovenskog filma“.

 

U cilju promocije informacionog društva i afirmacije primene informaciono-komunikacionih tehnologija, Ministarstvo je pokrenulo projekat finansiranja i sufinansiranja predloga programa u okviru pet predloženih tema: Takmičenja u oblastima računarstva, matematike i fizike, Bezbednost dece na internetu, Digitalizacija kulturne baštine, Unapređenje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom primenom informaciono-komunikacionih tehnologija i Organizacija letnjih škola u oblasti računarstva i informatike.

Na Javni konkurs za dodelu sredstava iz programa u oblasti razvoja informacionog društva 2014. godine prijavljeno je 201, a Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija podržalo je 44 predloga programa.

Jedan od podržanih programa iz oblasti Digitalizacija kulturne baštine bio je i projekat Centra za razvoj arhivskih tehnologija pod nazivom: „Retrospektiva pola veka Jugoslovenskog filma“.