Još jedna USPEŠNA edukacija: Arhiviranje dokumentacije i digitalizacija – ARHIVSKA KNJIGA

Posle dve i po godine pauze, Centar za razvoj arhivskih tehnologija je, uz podršku svog osnivača i programskog partnera Document ...

USPEŠNA EDUKACIJA: Arhiviranje dokumentacije i digitalizacija – ARHIVSKA KNJIGA

Posle dve i po godine pauze, Centar za razvoj arhivskih tehnologija je, uz podršku svog osnivača i programskog partnera Document ...

Uspešno realizovan seminar: NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI

Edukativni seminar pod nazivom NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI održan je 23. oktobra 2020. godine u prostorijama ...

Još jedna uspešna edukacija: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I KANCELARIJSKO POSLOVANJE PO NOVOM ZAKONU

Edukativni seminar pod nazivom UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I KANCELARIJSKO POSLOVANJE PO NOVOM ZAKONU održan je 19. juna 2019. godine u prostorijama ...

Uspešna edukacija: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I KANCELARIJSKO POSLOVANJE PO NOVOM ZAKONU

Edukativni seminar pod nazivom UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I KANCELARIJSKO POSLOVANJE PO NOVOM ZAKONU održan je 12. juna 2019. godine u prostorijama ...

Digitalna transformacija, elektronski dokumenti i arhivsko poslovanje

Poslednji u nizu edukativnih seminara pod nazivom DIGITALNA TRANSFORMACIJA, ELEKTRONSKI DOKUMENTI I ARHIVSKO POSLOVANJE  je održan 16. decembra 2019. godine ...

Digitalna transformacija, kancelarijsko i arhivsko poslovanje

U prostorijama nastavnog centra "Stepenik", 29. novembra 2019. godine je uspešno realizovan još jedan stručni seminar na temu: DIGITALNA TRANSFORMACIJA, ...

Digitalizacija, elektronski dokument, kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Centar za razvoj arhivskih tehnologija uspešno je organizovao edukaciju pod nazivom: DIGITALIZACIJA, ELEKTRONSKI DOKUMENT, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE. Seminar su prisustvovale kompanijame i ...

GDPR kao komponenta arhivskog i kancelarijskog poslovanja

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je uspešno organizovao edukaciju GDPR, ARHIVSKO I KANCELARIJSKO POSLOVANJE. Seminar je održan 15. juna 2018. godine u ...

Elektronski dokument, kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je uspešno organizovao edukaciju ELEKTRONSKI DOKUMENT, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE. Seminar je održan 20. aprila 2017. godine ...