17. mart @ Studio STEPENIK
Bulevar Zorana Đinđića 84, 11 000, Novi Beograd

 

ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE I DIGITALIZACIJA U SKLADU SA ZAKONOM O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI: ARHIVSKA KNJIGA

INFORMATOR PRIJAVA ZA SEMINAR

ARHIVSKA GRAĐA ●  ČUVANJE I ARHIVIRANJE DOKUMENATA
ARHIVSKA KNJIGA ● ELEKTRONSKI DOKUMENTDIGITALIZACIJA DOKUMENTACIJE
UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM ZAPISIMA I DOKUMENTIMA
DIGITALNA TRANSFORMACIJA POSLOVANJA

Seminar  ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE I DIGITALIZACIJA U SKLADU SA ZAKONOM O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI: ARHIVSKA KNJIGA namenjen je kompanijama i organizacijama koje kod svojih zaposlenih žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

Znanje koje će polaznici seminara steći odnosi se na zakon Republike Srbije koji je usvojen 24. januara 2020. godine na sednici Vlade Republike Srbije a na inicijativu Ministarstva kulture i informisanja. Pored  Zakona o Arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti razgovaraćemo i o podzakonskim aktima koji bliže uređuju ovu oblast.namenjen je kompanijama i organizacijama koje kod svojih zaposlenih žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti. Sva znanja koja prenosimo svojim polaznicima, takođe su u potpunosti usklađena sa aktuelnim propisima  Evropske unije. Posebna pažnja biće posvećena novom Zakonu o Elektronskom dokumentu, GPDR regulativi i digitalnoj transformaciji.

Seminar će biti održan 17. marta 2023. godine u Beogradu u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 sa početkom u 9:30 časova.

INFORMATOR I PRIJAVA ZA SEMINAR

Seminar: ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE I DIGITALIZACIJA U SKLADU SA ZAKONOM O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI – ARHIVSKA KNJIGA