Predsednik UO Centra za razvoj arhivskih tehnologija, gospodin Saša Petrović potpisao je sa predsednikom UO Udruženja e-Razvoj gospodinom Slobodanom Krstićem, u utorak, 5. avgusta 2014. godine sporazum o saradnji između ove dve organizacije.

Sporazumom se obe strane obavezuju na međusobnu pomoć na promociji značaja razvoja informacionog društva na svim nivoima. Sa tim ciljem, udruženja mogu u budućnosti organizovati učešća na sajmovima, sastancima, konferencijama, stručnim skupovima, savetovanjima, seminarima, kao i druge oblike edukacije u oblasti razvoja informacionog društva.

Sporazum takođe predviđa intenzivan rad na iniciranju i predlaganju prioritetnih i drugih projekata od interesa za razvoj informacionog društva, a koji su u skladu sa svetskim trendovima i standardima.

Ovim Sporazumom formalizovana je saradnja CERAT-a i Udruženja e-Razvoj koja postoji od osnivanja Centra.

Sporazum o saradnji sa Udruženjem e-Razvoj