Kada je u pitanju tehnologija, danas postoji velika razlika između pogodnosti koje zaposleni doživljavaju u svom životu i ličnom iskustvu, u odnosu na to kako funkcionišu na radnom mestu. Na primer, korišćenje virtualnog asistenta za pružanje brzih informacija, kompletiranje narudžbi i drugih pogodnosti može izazvati frustraciju kada nešto poput toga nije raspoloživo na poslu. Ovaj, naizgled, jednostavan primer će nam dobro doći kasnije jer definiše limite radnih mesta.

Kako bi zaposleni ostali angažovani, morate, pre svega, ispuniti tehnološka očekivanja na koja su navikli van posla. Na ovaj način ćete ih ohrabriti da:

  • Povećaju produktivnost,
  • Poboljšaju saradnju sa članovima tima,
  • Poboljšaju komunikaciju sa klijentima.

U suprotnom rizikujete da će frustracija zaposleni doći do tačke u kojoj se oni isključe.

Prema anketi koju je Gallup uradio samo 30% zaposlenih se smatra angažovanih na poslu. Ukoliko zaposleni nisu dovoljno angažovani, oni se bore da unaprede relaciju sa klijentima ali na taj način ne unapređuju korisničko iskustvo i samim tim otvaraju jaz koji može popuniti konkurencija.

Definišite i zamislite svoju idealnu digitalnu transformaciju

Naučite da kreirate mapu koja će vam pomoći da uskladite digitalnu transformaciju svog preduzeća sa poslovnom strategijom koja, naravno uključuje ciljeve poput rasta kompanije, smanjenja troškova, unapređenja procesa.

Dobra vest je da vam preduzimanje pravih koraka na putu digitalne transformacije vaše organizacije – kompanije može pomoći da povećate agilnost, produktivnost i saradnju zaposlenih stvarajući angažovanije radno okruženje. Vaše putovanje treba da započne pomnim pregledom vaših poslovnih ciljeva i procesa. Zatim treba analizirati kako tehnologija može da omogući ovim procesima da se ostvarenje ciljeva ubrza. U naredna tri dana vam pišemo o tri bitna koraka koja bi trebalo da preuzmete  kako bi digitalnu transformaciju okrenuli direktno u uspešnu budućnost.

Tri načina za postizanje boljih poslovnih rezultata digitalnom transformacijom organizacije