U saradnji sa svojim članovima, CERAT vam predstavlja savremeno Software as a Service (CLOUD) rešenje za čuvanje elektronskih dokumenata.

Uvek dostupni i bezbedni podaci

Savremen način čuvanja dokumentacije na nekom od javnih servisa deo su svačije svakodnevnice. Ovakvi servisi nisu popularni kada je reč o kompanijama i organizacijama, prvenstveno iz bezbednonosnih razloga. Naše rešenje je apsolutno nezavisno od „besplatnih“. Serveri na kojima se dokumenta čuvaju se nalaze u Srbiji kako bi se ispoštovala tačka zakona o zabrani iznošenja podataka van granica zemlje. Servisu se može pristupiti sa bilo koje platforme i uređaja u bilo kom trenutku.

Za razliku od klasičnog cloud storage-a naš sistem omogućuje klijentima da jednostavno podele fajlove sa kolegama, kao i da ostave komentare ili da dodele radne zadatke koji se tiču fajlova.

Ovo je apsolutno najpogodnija opcija za sve koji žele da čuvaju i dele svoje dokumente sa timovima koji sarađuju na projektima.

Prednosti

Neke od prednosti pomenutog sistema su:

 • Pristup sa svih platformi,
 • 24/7/365 dostupnost,
 • Mogućnost deljenja fajlova sa kolegama,
 • Mogućnost slanja eksternog linka za ljude van organizacije,
 • Izbor omiljenih fajlova i indeksa radi lakše organizacije i kolaboracije,
 • Mogućnost dodavanja komentara na fajlovima i folderima,
 • Korišćenje eksternih aplikacija (video plejer, tekst editor, i sl.),
 • Jezička lokalizovanost,
 • Sistem za praćenje i proveru aktivnosti rada,
 • Mogućnost aktivacije anti virus zaštite,
 • Povećan nivo bezbednosti prilikom deljenja definisanjem šifre i vremena važnosti dokumenta.