Posle dve i po godine pauze, Centar za razvoj arhivskih tehnologija je, uz podršku svog osnivača i programskog partnera Document Storage Center d.o.o. nastavio svoju praksu organizacije edukativnih seminara.  Prošlog petka smo se u prostorijama nastavnog centra „Stepenik“ bavili uvek aktuelnom temom ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, sa posebnim aspektom na njen najbitniji deo – ARHIVSKA KNJIGA.

Arhiviranje dokumentacije / Arhivska knjiga

Seminar pod nazivom ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE I DIGITALIZACIJA U SKLADU SA ZAKONOM O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI – ARHIVSKA KNJIGA je pored teorijskog dela, pokrio i praktični deo – kako kreirati arhivsku knjigu, kao i tumačenja svih pojmova koje pokriva Zakon o arhiviranju i arhivskoj građi. Polaznici su u toku seminara, dobili najnovije informacije koje se tiču novih regulativa e-Pisarnica i e-Arhiv, a bilo je reči i o ostalim temama kao što su digitalna transformacija, elektronska dokumenta, arhivsko i kancelarijsko poslovanje.

Arhiviranje dokumentacije / Arhivska knjiga

SADRŽAJ SEMINARA

CERAT je pokušao je da pažljivim izborom predavača pokrije sve aktuelne teme. Izdvajamo neke od njih:

Polaznici seminara ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE I DIGITALIZACIJA U SKLADU SA ZAKONOM O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI – ARHIVSKA KNJIGA bili su zaposleni u kompanijama i organizacijama koji žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

Znanje koje su polaznici seminara stekli usklađeno je sa novim zakonom Republike Srbije i obuhvatilo je kompletne izmene i dopune čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije. Tokom predavanja pokrili smo i teme koje se tiču Zakona o Elektronskom dokumentu, GPDR regulativi i digitalnoj transformaciji.

Prezentacije se seminara možete preuzeti sa linka ispod:

NAJAVA SLEDEĆEG SEMINARA

Naredna edukacija ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE I DIGITALIZACIJA U SKLADU SA ZAKONOM O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI – ARHIVSKA KNJIGA  koja će pokriti aktuelne teme koje se tiču pojmova arhiviranje dokumentacije / arhivska knjiga održava se u petak, 24. aprila 2023. godine sa početkom u 9:30 u prostorijama nastavnog centra „Stepenik„.

USPEŠNA EDUKACIJA: Arhiviranje dokumentacije i digitalizacija – ARHIVSKA KNJIGA