Edukativni seminar pod nazivom UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I KANCELARIJSKO POSLOVANJE PO NOVOM ZAKONU održan je 12. juna 2019. godine u prostorijama nastavnog centra „Stepenik.

Ogranizator seminara – Centar za razvoj arhivskih tehnologija, pokušao je da pažljivim izborom predavača pokrije sve aktuelne teme. Izdvajamo neke od njih:

Polaznici seminara UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I KANCELARIJSKO POSLOVANJE PO NOVOM ZAKONU bili su zaposleni u kompanijama i organizacijama koji žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

Znanje koje su polaznici seminara stekli usklađeno je sa novim zakonom Republike Srbije i obuhvatilo je kompletne izmene i dopune čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije. Posebna pažnja posvećena je novom Zakonu o Elektronskom dokumentu, GPDR regulativi i digitalnoj transformaciji.

Prezentacije se seminara možete preuzeti sa linkova ispod:

  1. Jugoslav Veljkovski – Arhiv Grada Novog Sada
  2. Mihajlo Pavlović – Negde između hartije i cloud-a

Učesnici seminara su predstavnici sledećih kompanija:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naredna edukacija UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I KANCELARIJSKO POSLOVANJE PO NOVOM ZAKONU koja će pokriti teme digitalne transformacije, elektronskih dokumenata, arhivskog i kancelarijskog poslovanja planirana je za 19. jun 2020. godine.

Uspešna edukacija: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I KANCELARIJSKO POSLOVANJE PO NOVOM ZAKONU