Edukativni seminar pod nazivom NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI održan je 23. oktobra 2020. godine u prostorijama nastavnog centra „Stepenik.

Ogranizator seminara – Centar za razvoj arhivskih tehnologija, pokušao je da pažljivim izborom predavača pokrije sve aktuelne teme. Izdvajamo neke od njih:

Polaznici seminara UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I KANCELARIJSKO POSLOVANJE PO NOVOM ZAKONU bili su zaposleni u kompanijama i organizacijama koji žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

Znanje koje su polaznici seminara stekli usklađeno je sa novim zakonom Republike Srbije i obuhvatilo je kompletne izmene i dopune čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije. Posebna pažnja posvećena je novom Zakonu o Elektronskom dokumentu, GPDR regulativi i digitalnoj transformaciji.

Prezentacije se seminara možete preuzeti sa linkova ispod:

  1. Toma Bilić – NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI
  2. Mr. Jasmina Latinović – ARHIVSKO I KANCELARIJSKO POSLOVANJE PO NOVOM ZAKONU
  3. Mihajlo Pavlović – DIGITALIZACIJA PREKO NOĆI

 

Naredna edukacija NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI koja će pokriti teme digitalne transformacije, elektronskih dokumenata, arhivskog i kancelarijskog poslovanja održava se u petak, 30. oktobra 2020. godine.

Uspešno realizovan seminar: NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI