Centar za razvoj arhivskih tehnologija je u saradnji sa svojim partnerima uspešno realizovao prvi u nizu edukativnih seminara sa temom: DOKUMENTACIJA – Upravljanje i zaštita. Seminar je održan u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 sa početkom u 9:00 časova.

Interesovanje za sam seminar bilo je iznad svih očekivanja, i predavači zaposleni u Arhivu Srbije, Istorijskom Arhivu Beograda, Istorijskom Arhivu Grada Novog Sada i Istorijskom Arhivu Požarevca su se potrudili da u kreativnoj diskusiji sa polaznicima seminara prođu kroz sva interesantna pitanja koja se odnose na teme koje je seminar obuhvatao.

Edukacija je podeljena u tri predavanja:

  1. Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, koje je održala  Jasmina Živković,
  2. Izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala / Saradnja sa nadležnim arhivom / Predaja arhivske građe nadležnom arhivu koje je održala Jasmina Latinović,
  3. Lista kategorija registraturskog materijala koje je održao Jugoslav Veljkovski.

Centar za razvoj arhivskih tehnologija koristi ovu priliku da se još jednom zahvali svim učesnicima seminara. Neizmernu zahvalnost CERAT duguje i partnerima koji su pomogli realizaciju seminara:


 

KOMPANIJE ČIJI SU PREDSTAVNICI PRISUTVOVALI EDUKACIJI

 

DOKUMENTACIJA – Upravljanje i zaštita